Leadership Coaching & Mentoring

”Leadership Coaching samtaler sker i krydsningen mellem lederens indre og ydre verden. Ledere er, næsten per definition, ansvarlige for at forme og forandre den ydre verden på måder som leverer konkrete resultater og udbytte. Hvordan lederen ser og responderer til den ydre verden, kan ikke adskilles fra den indre verden af tanker, forestillinger, følelser og mere” ( PeopleDynamics Learning Group, Canada)

Ønsker du et professionelt rum til at fordybe dig i lederrollen?

Hos os vil du blive styrket i dit personlige lederskab gennem en øget klarhed og indsigt.

Typiske temaer i et Leder coaching forløb:

  • Ledelse og implementering af forandringer
  • Håndtering af relationer – medarbejdere, kollegaer, ledelse, kunder
  • Bevidsthed om egen unikke identitet som leder
  • Øget indsigt i egen personlighed og rollen som leder
  • Personlig autoritet i lederrollen
  • Realisering af nye potentialer og veje frem
  • Livssituationer, personlige valg og kardinalpunkter i livet

I et coachingforløb hos os vil du få mulighed for personlig coaching hvor du i samarbejde med din coach skaber et fortroligt frirum for sparring, refleksion og nye veje frem.

Som leder vælger du selv, hvilke temaer du vil arbejde med. Vi arbejder med konkrete situationer og temaer såvel som med nysgerrighed og ønsker om personlig udvikling i lederrollen. Valget er dit.

Vi går også gerne ind i en mentor rolle hvis begge parter er enige om at det vil være gavnligt. Det er vigtigt at pointere at vi adskiller coach rollen og mentor rollen skarpt så der ikke opstår misforståelser. En grundig forventnings afstemning i opstartsfasen er derfor afgørende. Vi inddrager også brug af forskellige test hvis det er ønskeligt.

Hvis din virksomhed er involveret i forløbet, vil denne naturligvis blive inddraget efter aftale mellem virksomhed, dig og os.

Kontakt os på tlf. 70 20 60 72, eller på info@insightleadership.dk, hvis du ønsker at booke en tid eller høre nærmere om mulighederne for et Leadership Coaching & Mentoring forløb.

Comments are closed.