Formål med bæredygtig kultur

INSIGHTLEADERSHIPS rolle i den bæredygtige proces

INSIGHTLEADERSHIP støtter virksomheder i udviklingen af en bæredygtig virksomhedskultur, der har som overordnet målsætning at udvikle en kultur og et produktions apparat som er med til at skabe en bæredygtig klode i al fremtid. INSIGHTLEADERSHIP tager udgangspunkt i FN´s 17 nye Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad er bæredygtighed?
“Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget. Bæredygtighed har også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel. Ifølge den er det hensigten at strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man på den ene side kan efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, mens man på den anden side bevarer biodiversitet og de naturlige økosystemer. Planlægning og handling skal have som mål at fastholde disse idealer ind i al fremtid. “

Formål med bæredygtig kultur
Udvikling af en bæredygtig kultur omfatter udvikling af hele organisationen, helt fra det enkelte individ, til de mest komplekse systemer og processer. Det omfatter ligeledes hvorledes vi som ledere leder teams mod nye udfordrende mål, og mod nye innovative bæredygtige processer. Sidst men ikke mindst at organisationen skaber forudsætningerne for at medarbejderne bliver involveret og forstår deres egen rolle i processen for at skabe en mere bæredygtig arbejdsplads, organisation og herved en bæredygtig klode.

Comments are closed.