Den intelligente samtale

Bliv inspireret! Se denne video om “Conversational Intelligence defined” 

“Den intelligente samtale” tilbydes også som et virksomheds tilpasset kursus på 1-3 dage, præcis efter jeres behov!

Vore programmer er for ledere, projekt og procesledere som anvender coaching og mentoring i deres daglige virke og for interne eller eksterne coaches, mentorer og konsulenter som ønsker at bringe deres egne kompetencer til det næste niveau. Fælles er ønsket om at skabe bedre resultater ved at udvikle mere intelligent brug af samtaler i organisationen.

“Den intelligente samtale”

Et interaktivt og praktisk 1 dags program, der sætter fokus på de vigtigste elementer der skal til for at holde mere effektive og meningsfyldte samtaler indenfor organisationer, der støtter, udvikler og skaber nødvendige forandringer.

Hvem er dette kursus for? Dette program er for ledere, konsulenter, coaches og mentorer der ønsker at udvikle deres kommunikative lederevner.

Hvad er udbyttet ved at deltage i kurset ”Den intelligente samtale”

Mere effektive samtaler som leder til mere effektive handlinger, og en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø!

Hvorfor er det vigtigt at mestre samtalen? Fordi vi står midt i et skift på arbejdspladsen, et skift væk fra den gamle stil at lede og kommunikere på, gennem kommando og kontrol, mod en ny mere samarbejdende måde at arbejde på. Den nye stil er kendetegnet ved at være relations skabende, have fokus på at skabe fælles goder og kommunikere, samarbejde og bidrage mere.

Samarbejde er kernen til hvordan arbejde bliver udført Ledere må være samarbejdsvillige, og de må have færdighederne til at kunne skabe et samarbejdende miljø.

Samarbejde er nøglen til

 • Energifyldt tænkning
 • Kreative, innovative løsninger
 • Produktivt samarbejde
 • At anvende medarbejderes kollektive intelligens bedre

Effektive samtaler er fundamentet for godt samarbejde. Uden et højt niveau af meningsfyldt samtale, er det simpelthen ikke muligt at skabe den type samarbejde som er nødvendigt for at takle udfordringerne på dagens arbejdsplads.

Hvad indeholder kurset ”Den intelligente samtale.”

 • En samtale – model som vil forandre måden at holde samtaler på.
 • En praktisk værktøjskasse til at hæve niveauet på jeres samtaler
 • En engagerende og interaktiv oplevelse som skaber læring og praktisk erfaring.
 • En større opmærksomhed omkring hvor jeres samtale færdighed bringer de ønskede resultater, og hvor de ikke strækker til.
 • Færdigheder og øvelser der garanterer at du vil blive bedre til at føre meningsfyldte samtaler.

Hvordan skaber dette program forandring? ”Den intelligente samtale” engagerer deltagerne i en lærings oplevelse som vil hjælpe dem til at forbedre deres evne til at holde meningsfyldte samtaler, ved at være mere opmærksom på om hvordan vi bevidst kan foretage mentale skift på forskellige niveauer under samtalen:

 • Hvilke skift i din intention du kan lave for at styrke din samtale effektivitet
 • Hvordan du bevidst bruger din opmærksomhed i samtalen for at opnå bedre fokus og resultater.
 • Konkrete praktiske ideer til hvilke skift i adfærd du kan gøre for at få bedre udbytte af dine samtaler
 • Hvilke indstillinger/ mindset skaber effektive relationer og samtaler
 • Lær nye kommunikations færdigheder og lær hvordan du kan optimere brugen af dem gennem forøget opmærksomhed

At udvikle den meningsfyldte samtale skaber fordele så som:

 • Fælles forståelse
 • Større tillid
 • Effektivt samarbejde
 • Bedre overensstemmelse
 • Stærkere relationer
 • Smartere beslutninger
 • Bedre resultater
 • Et sundere kommunikativt arbejdsmiljø

Den intelligente samtale er ikke kun “nice to have” Det er en nødvendighed i moderne fremtidig ledelse!

Dette program er udviklet af PeopleDynamic Learning Group Inc fra Canada, som INSIGHTLEADERSHIP repræsenterer i Danmark.

”The leaders and designers of this program are internationally recognized experts in conversation. We have decades of experience working with organizations across the globe to enhance Conversation Intelligence™ in the workplace. We are known for crafting impactful shared learning experiences and creating a collaborative climate where people are inspired to stretch and grow.

At PeopleDynamics Learning, our purpose is to support the unfolding of human potential, in ourselves and in others, for the good of the whole. Our approach sits on the foundation of both a set of aspirations that drive us and the mindset that underpins our approach to learning and leading in this world.

 • We aspire to be a positive force in the world.
 • We aspire to be mindful in how we engage with the world.
 • We aspire to live with a deep sense of our interconnectedness with humanity.
 • We envision a world where people collaborate effectively to create a brighter future.

Comments are closed.