Bæredygtig organisation

Hvad kendetegner en bæredygtig organisation?

At de er sunde, stærke og levedygtige virksomheder der forandrer sig og indeholder udvikling, vis formål er større end virksomhederne selv. Vi kan kalde denne udvikling for bæredygtig forandring.

Bæredygtige virksomheder har som overordnet intention:

  • At udvikle virksomheder, som evner at udvikle en god forretning og dermed et tilfredsstillende økonomisk afkast samt muligheder for investering i fremtiden.
  • At udvikle et sundt og udviklende samfund.
  • At alle andre forandringer altid har i sigte at løse en opgave samt at skabe en udvikling/ læring.

Udviklingsproces af bæredygtig kultur

  • Læringsprocessen vil først og fremmest involvere ledelsen, eventuelt bestyrelsen, for at definere formålet, med deres bæredygtigheds proces.
  • Forløbet består af et workshops – forløb som vil blive faciliteret af INSIGHTLEADERSHIP.
  • Næste skridt vil involvere lederne i organisationen, for at definere hvad det overordnede formål betyder for dem som ledere, og hvad det betyder for måden at lede på.
  • Endeligt skal medarbejderne involveres for at definere hvad den overordnede formål betyder for dem som medarbejdere.

Hvorfor gør vi det vi gør?

Det kan lyde som et filosofisk spørgsmål, men at definere et stærkt, fælles formål for din organisation er meget mere værd end en abstrakt udtalelse. Det kan skabe en vigtig konkurrence fordel i en stadig hurtig foranderlig verden, og med håndgribelige bundlinjefordele.

Formål, værdier og strategi   

Der er forskel på dit “universelle formål” og din mission eller strategi. Formålet er din grund til at være – og det ændrer sig ikke over tid, selvom det kan inspirere til forandring. Din mission er, hvad du gør, din strategi er hvordan du planlægger at nå dine kortere mål – og dine værdier vil styre den måde, strategi og mission udføres på.

Medarbejderengagement

At have en stærk følelse af formål, kan definere kulturen i virksomheden. Det giver folk en klar fornemmelse af, hvad deres bidrag til virksomheden betyder, og også hvordan de skal gøre tingene hver dag. Det gør deres arbejde mere meningsfuldt – en vigtig motivator for medarbejdere i alle generationer, fordi vi alle har et medfødt ønske om at bidrage til noget større. Folk forbinder sig med virksomhedens formål med deres hjerter og deres sind, og vi ved, at det bedste arbejde sker, når folk engagerer sig dybt i, hvad de laver og hvorfor

Hvad vil organisationen få ud af processen?

  • En dedikeret organisation som er samlet om at skabe de bæredygtige løsninger.
  • En organisation der har en fælles forståelse for ”den brændende platform” vi står på.

Comments are closed.