Bæredygtig Organisation

Mere end nogensinde før står vi på en brændende platform når det gælder at redde moder jord. Det er vores fornemmeste opgave at sikre at vi producerer med hensyntagen til de kommende generationer og skaber bæredygtige organisationer.

Bæredygtig Ledelse

Sand vækst har vi opnået den dag vi har forstået hvordan vi kan udnytte vores ressourcer til at skabe bæredygtig vækst. For at dette kan ske, kræves der et ændret mindset! Det handler om ledelse, og det handler om ledelse af os selv.

Bæredygtige medarbejdere

For at skabe bæredygtige resultater er det vigtigt at bæredygtighed ikke kun er en målsætning, men også en del af processen, dvs. at vi som organisation skaber et bæredygtigt liv for medarbejderne i processen mod målet.

Hvad er bæredygtighed?

INSIGHTLEADERSHIP støtter organisationer med at udvikle en bæredygtige virksomhedskultur, der har som et overordnet mål at udvikle produkter der er med til at skabe en bæredygtig klode i al fremtid.

Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget. I princippet kan man forestille sig kulturer som kan udnytte naturen med 100% bæredygtighed, f. eks jæger eller samlerkulturer. I den modsatte ende af skalaen findes teknologier og kulturer, som nedslider naturen i en grad, så de hele tiden må flytte for at finde nye ressourcer. Som eksempler kan man nævne guldudvinding eller rydning af regnskove.

Bæredygtighed har også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel. Ifølge den er det hensigten at strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man på den ene side kan efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, mens man på den anden side bevarer biodiversitet og de naturlige økosystemer. Planlægning og handling skal have som mål at fastholde disse idealer ind i al fremtid. Bæredygtighed indbefatter derfor alt fra enkeltindividet til at omfatte kloden i sin helhed.

Udvikling af en bæredygtig kultur omfatter udvikling af hele organisationen, helt fra det enkelte individ, til de mest komplekse systemer og processer. Det omfatter ligeledes hvorledes vi som ledere leder teams mod nye udfordrende mål, og mod nye innovative bæredygtige processer. Sidst men ikke mindst at organisationen skaber forudsætningerne for at medarbejderne bliver involveret og forstår deres egen rolle i processen for at skabe en mere bæredygtig arbejdsplads, organisation og herved en bæredygtig klode.